National Geographic - @natgeo Instagram Profile

@niwar_sndi

mirna bi saxî navê wê e'şqe yar

118 Media

1.9K followers

576 followings

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
14

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
21

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
16

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
45

....
niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
9

....

️
niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
15

🤦‍️🤦‍️
niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
31

🤦‍️🤦‍️

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
23

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
28

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
20

وه ح
niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
13

وه ح

هه ي مالا دونيايئ ️
niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
19

هه ي مالا دونيايئ ️

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
30

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
18

.....
niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
4

.....

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
16

niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
26

🤐🤐🤐
niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
23

🤐🤐🤐

🤐🤐
niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
7

🤐🤐

ھم
niwar_sndi - @niwar_sndi Instagram Profile | instasw.com
niwar_sndi
9

ھم

Load More